Prezentácia výsledkov ClimVino

7. júna 2022 sa uskutočnilo záverečné stretnutie s prezentáciou výsledkov

Príležitosť hodnotiť veľmi úspešný projekt využilo približne 60 ľudí z Rakúska a Slovenska. Správa rakúskych a slovenských partnerov poskytla komplexný pohľad na samotný projekt a jeho doterajšie výsledky, ako aj na výsledky výskumu v Rakúsku a na Slovensku.

Išlo napríklad o analýzu lokalít výskytu baktérií a vírusov na rastlinách Spolkovým úradom pre vinohradníctvo (BAWB). V blízkosti meracích zariadení sa týždenne zisťuje aj fenológia viniča.

Programm