Projekt "ClimVino"

Nový spoločný výskumný Interreg projekt  burgenlandského a slovenského vinohradníctva a vinárstva „ClimVino“ pod záštitou vlády spolkovej krajiny Burgenland má za cieľ optimalizovať používanie pesticídov vo vinohradníctve.

Climvino TEAM

Inštalácia 50 prístrojov na meranie klímy vo vinohradoch Burgenlandu a Slovenska umožňuje meranie meteorologických parametrov v úzkom rozsahu. Výsledkom by malo byť účinnejšie využívanie pesticídov a zabezpečenie zdravšieho viniča

Obstaranie meracích prístrojov sa realizuje v rámci projektu. 85 % nákladov je financovaných z prostriedkov EÚ.

 

K zhromaždeným nameraným údajom budú mať v budúcnosti prístup všetci vinári.

Prezentácia výsledkov ClimVino

7. júna 2022 sa uskutočnilo záverečné stretnutie s prezentáciou výsledkov

Príležitosť hodnotiť veľmi úspešný projekt využilo približne 60 ľudí z Rakúska a Slovenska. Správa rakúskych a slovenských partnerov poskytla komplexný pohľad na samotný projekt a jeho doterajšie výsledky, ako aj na výsledky výskumu v Rakúsku a na Slovensku.

Išlo napríklad o analýzu lokalít výskytu baktérií a vírusov na rastlinách Spolkovým úradom pre vinohradníctvo (BAWB). V blízkosti meracích zariadení sa týždenne zisťuje aj fenológia viniča.

Programm

Výzva

Vinohradníctvo a výroba vína sú v projektových regiónoch dôležitými hospodárskymi a kultúrnymi piliermi, ktoré je potrebné zachovať.

Vinič v pestovateľských oblastiach je vystavený trvalému ohrozeniu škodlivými faktormi.

Zvýšenie priemerných zimných teplôt napomáha prežitiu živočíšnych a rastlinných škodcov.

Tie nepoznajú štátne hranice! Napadnutie viniča v týchto oblastiach sa môže šíriť nepozorovane niekoľko rokov, pretože niektoré príznaky sa prejavia až po rokoch. Obnova dobrého zdravotného stavu infikovaného viniča je často zložitá.

Najvyššou prioritou pri výbere kultivačných kritérií a stratégií ochrany plodín musí byť minimalizácia používania pesticídov, s cieľom zabezpečiť udržateľnosť.

Implementácia

Zariadenie na meranie klimatických parametrov

Na efektívnejšiu kontrolu škodlivých organizmov v burgenlandských a slovenských vinohradoch sa používajú najmodernejšie prístroje na meranie parametrov podnebia.