Projekt "ClimVino"

Pri príležitosti otvorenia projektu sa 17. januára 2019 uskutočnila významná tlačová konferencia vo vínnych pivniciach Eisenstadtskej vinohradníckej školy. Štyri televízne tímy a 6 zástupcov tlače odvysielali obsah projektu do všetkých častí Rakúska a susedného Slovenska.

Nový spoločný výskumný projekt Interreg „ClimVino“ burgenlandského a slovenského vinárskeho priemyslu pod patronátom krajinskej vlády Burgenland má za cieľ optimalizovať používanie pesticídov vo vinohradníctve.

Climvino TEAM

Inštalácia 50 prístrojov na meranie klímy vo vinohradoch Burgenlandu a Slovenska umožňuje meranie meteorologických parametrov v úzkom rozsahu. Výsledkom by malo byť účinnejšie využívanie pesticídov a zabezpečenie zdravšieho viniča
Obstaranie meracích prístrojov sa realizuje v rámci projektu. 85 % nákladov je financovaných z prostriedkov EÚ.
K zhromaždeným nameraným údajom budú mať v budúcnosti prístup všetci vinári.

Publikácia „Kniha výsledkov“ Výsledky projektu Climvino boli zhrnuté v e-knihe a vydané aj knižne.

Obsah:

 

1. Ciele
2. Projektoví partneri
3. Dosiahnuté spoločné výsledky
4. Polohy a prístup k údajom o počasí
5. Meteorologické stanice – popis zariadení
6. Čo nám hovoria údaje o počasí o jednotlivých miestach Rakúska
7. Čo nám hovoria údaje o počasí o jednotlivých miestach Slovenska
8. Meteorologické údaje a fenológia viniča
9. Správa o biodiverzite
10. Počasie v rokoch 2020 a 2021 vo vinohradníckej oblasti 11. Burgenland a jeho význam pre prvotnú plesňovú infekciu 12. viniča na jar
13. Vhodnosť multispektrálnych obrazov (UV, viditeľné, IR) pre
14. Včasné zistenie chorôb viniča a stresových reakcií
15. Vinič vo vinohrade
16. Multispektrálne dronové zábery viníc na Slovensku
17. Zaťaženie viniča patogénmi
18. Patogénna kontaminácia viniča na Slovensku
19. Mikrobiologický profil lokalít Slovenska
20. Zoznam použitej literatúry

Knihu si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.

Prezentácia výsledkov ClimVino

7. júna 2022 sa uskutočnilo záverečné stretnutie s prezentáciou výsledkov

Príležitosť hodnotiť veľmi úspešný projekt využilo približne 60 ľudí z Rakúska a Slovenska. Správa rakúskych a slovenských partnerov poskytla komplexný pohľad na samotný projekt a jeho doterajšie výsledky, ako aj na výsledky výskumu v Rakúsku a na Slovensku.

Išlo napríklad o analýzu lokalít výskytu baktérií a vírusov na rastlinách Spolkovým úradom pre vinohradníctvo (BAWB). V blízkosti meracích zariadení sa týždenne zisťuje aj fenológia viniča.

Programm

Výzva

Vinohradníctvo a výroba vína sú v projektových regiónoch dôležitými hospodárskymi a kultúrnymi piliermi, ktoré je potrebné zachovať.

Vinič v pestovateľských oblastiach je vystavený trvalému ohrozeniu škodlivými faktormi.

Zvýšenie priemerných zimných teplôt napomáha prežitiu živočíšnych a rastlinných škodcov.

Tie nepoznajú štátne hranice! Napadnutie viniča v týchto oblastiach sa môže šíriť nepozorovane niekoľko rokov, pretože niektoré príznaky sa prejavia až po rokoch. Obnova dobrého zdravotného stavu infikovaného viniča je často zložitá.

Najvyššou prioritou pri výbere kultivačných kritérií a stratégií ochrany plodín musí byť minimalizácia používania pesticídov, s cieľom zabezpečiť udržateľnosť.

Implementácia

Zariadenie na meranie klimatických parametrov

Na efektívnejšiu kontrolu škodlivých organizmov v burgenlandských a slovenských vinohradoch sa používajú najmodernejšie prístroje na meranie parametrov podnebia.